TORAMON AMPUMARATA

Toramon portti by A Tikkinen

Toramon portti by A Tikkinen

Toramon ampumaradan säännöt

Toramon ratataulukko

Toramon ratakartta

Toramon ampumaradan hallintoa hoitaa Toramon yhteistyösopimuksella perustettu Toramon edustajisto, jossa on mukana Toramon kuusi yhteistyökumppania. Edustajisto noudattaa ympäristöluvan ja ampumarataluvan lisäksi Toramon yhteistyösopimusta ja ampumaratalupaviranomaisen tarkastamia Toramon ampumaradan sääntöjä.

Ampumaradan säännöissä on tärkeimmät radan ylläpitoon ja radan käyttöön liittyvät ohjeet ja määräykset. Toramon ampumaradan säännöt ovat nähtävillä Toramon pääilmoitustaululla. Lisäksi jokaisella itsenäisellä rataosiolla on oma tarkempi järjestyssääntönsä.

Toramon käyttäjien tulee kirjautua sisään pääilmoitustaulun takaseinässä olevaan kävijävihkoon. Vihkoa säilytetään ilmoitustaulun takaseinässä olevassa vihreässä postilaatikossa. Radalle tulo ja poistuminen on kirjattava paitsi ympäristöluvan velvoitteiden täyttämiseksi, myös muiden radan käyttäjien informoimiseksi. Ilmoitustaulun varoituslippu tai varoitusvalo on oltava käytössä, jos radalla on ampuja. Varomerkkejä ei saa poistaa, jos radalla on ampujia.

Vaikka kuljet omilla avaimilla, nimi ja aikaleimat vihkoon. Toramon ylläpito on joukkuepeliä, ja sujuu hyvin, kun ohjeita noudatetaan. Klikkaa säännöt näkyviin sivupalkista.

Paluu etusivulle